Skip to main content

Mens jeg afventer bedømmelsen af mit speciale ‘Visuelle Brandsignaturer’ fra kandidatuddannelsen i Designstudier på SDU, så har jeg fundet en interessant undersøgelse frem, hvor jeg analyserer og effektmåler brandgenkendelsen af ‘5 af modens brandsignaturer’.

Jeg udvalgte fem distinkte mønster signaturer som de kendes fra modebilledet: Missoni, Louis Vuitton, Marimekko, Malene Birger og Lala Berlin. Disse mønster signaturer analyserede og dokumenterede jeg ud fra teorier om tegn, semiologi/semiotik, brandets kendetegn, brandgenkendelse og perception. Herefter designede jeg en online og kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, hvor jeg testede i alt 185 respondenter i to sværhedsgrader af visuel brandgenkendelse.

Ikke overraskende løb Louis Vuitton af med sejren. Dette brand nåede op på en brandgenkendelse på 75% ved billede nr. to. Marimekko nåede op på 61%. Lala Berlin på 27% og Marlene Birger nåede ikke højere op end på 14% genkendelse. Det var de hurtige highlights fra en spændende undersøgelse, hvor samplingen skete ud fra en stratificeret tilfældig udvælgelse via opslag på Facebook og LinkedIn – og undersøgelsens efterfølgende snowball-effekt.

Herefter var jeg ikke i tvivl om, at mit speciale skulle omhandle signaturer. Mønster signaturerne er nogle af de enkleste signaturer at skabe for et brand, men der er flere kategorier at vælge ud fra – og det definerer jeg i specialet ‘Visuelle Brandsignaturer’.

Billedet viser Missonis brandsignatur i form af et zigzag mønster fra 1965.


© Juni 2020, Anne Louise Stargate