Skip to main content

Influencers – er de troværdige?

Der eksisterer en løbende debat om influencer marketing og influencers troværdighed, hvilket er udgangspunktet for denne undersøgelse. Mit mål var at undersøge om det eksisterede et troværdighedsproblem – og om det var muligt at løse ‘problemet’ med design. Fokus var på den sociale situation, hvor informanten går på Instagram og møder et opslag fra en influencer.

Jeg fandt frem til tesen, at ikke alle opfatter influencers som troværdige, så det var mit sigte at finde metoder til at undersøge, hvad der virker troværdigt på Instagram – og om der eksisterede et problem, der kunne løses med design.

Influencer marketing: Influencers er begrebet for den markedsføringsmæssigt satsning, hvor virksomhederne enten selv ‘hyrer’ en influencer til at reklamere for deres produkter på sociale medier – eller engagerer sig med deciderede influencerbureauer, som herefter står for kampagnestyring og influencerkontakt.

Projektdesignet kom til at bestå af følgende elementer:
• Deltagelse i to seminarer om influencer marketing
• Et dokumentstudie
• Interview med repræsentant fra et influencerbureau
• 12 Interviews med deltagerobservation
• Participatory design / Design game (‘Insta-bingo’) 8 deltagere

Ud fra undersøgelsens resultater må jeg konkludere, at når man skal vurdere Instagram opslag må t deske ud fra konteksten, ud fra brugerens individuelle interesseområder, alder samt brugerens aktuelle anvendelse af sociale medier.

Der eksisterer en magisk grænse og ‘et tipping point’ af informanter på under 26 år, som har et naturligt og mere afslappet forhold til Instagram og influencers, end de ældre respondenter. Unge bruger Instagram mest til underholdning, hvor de ældre havde en mere faglig og jobmæssig tilgang til at anvende det sociale medie.

Informantgruppen mente ikke, at Influencers er utroværdige i sig selv, men at de mister troværdigheden, når de skal leve af produkterne og reklamerne og “kan købes for penge”. Det virker troværdigt hvis produkterne matcher Influentens profil og det er også troværdigt hvis influenceren opsiger sin kontrakt med et brand, for derved at markere, at de ikke kan stå inde for produktet. Det kan være problematisk, hvis en Influencer pludselig skifter retning i forhold til det indhold, som følgerne kender og forventer og en sådan handling virker utroværdig og får følgerne til at klikke på ‘unfollow’

De gode opslag skal have relevans for Instagram brugeren, de skal have et spændende og indbydende motiv, være i god kvalitet og med en spændende beskæring. Opslagene må ikke bare være “intetsigende” produktfotos eller billeder i dårlig billedkvalitet med forkert beskæring. Det er vigtigt for respondenterne, at kunne aflæse opslagets kontekst.

Influencers kan opleves utroværdige, men det skyldes ikke, at de er sponsorerede og reklamerer for produkter, for den præmis er følgerne helt med på.

Hvis en influencer er utroværdig skydes det, at han/hun reklamerer for produkter, der ikke matcher hans/hendes profil og følgernes interesser. En influencer demonstrerer derimod sin troværdighed ved enten at stå inde for produkterne, eller ved at opsige sin kontrakt.

Om virksomheder der anvender Influencers kan sidestilles med at være uærlige, kan dette designantropologiske projekt ikke besvare direkte, men det er min vurdering, at både Influencer og virksomhed fremstår som troværdige, hvis der eksisterer et naturligt match mellem Influencer profilen og virksomhedens produkter.

Troværdigheden kan forbedres med design.
Med resultatet fra undersøgelsens sidste del ‘participatory design / design game’, kan man til influencer marketing udlede en designguide, hvor designere/Influencers bliver guided med ideelle retningslinjer til gode troværdige instagram opslag.

© 2019 / 2020, Anne Louise Stargate

Denne tekst er en kort/redigeret version af den designantropologiske undersøgelse; ‘Influencers – er de troværdige?’.